top of page

Cévní mozková příhoda – neboj se pomoci!

N

eboj se pomoci a nauč se rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody. Každé 4 vteřiny někoho na světě potká mrtvice a každých 40 vteřin na ni někdo zemře. V Česku je mrtvice druhou nejčastější příčinou úmrtí. (O mozkové mrtvici). Tato čísla ukazují, jak zásadní je být informován a vědět, co v takové situaci dělat, můžete tak někomu zachránit život!

Ranila ho mrtvice! Co si pod tím představit?

Mrtvice, infarkt mozku, cévní mozková příhoda, iktus, to všechno jsou názvy pro jedno onemocnění. Mozkový infarkt je způsoben uzávěrem nebo zúžením mozkových cév s výrazným snížením průtoku krve, které vede nedokrevnosti části mozkové tkáně. (Škoda, 2011). Další méně častou příčinou poškození mozku je krvácení. Ať se jedná o ucpání tepny nebo krvácení, výsledek bude stejný, nějaká oblast mozku bude vyřazena z provozu.

Mozek je řídící orgán našeho těla, a to, jak bude cévní mozková příhoda (dále CMP) vypadat, závisí na tom, které z řídících sektorů budou vyřazeny z funkce. Ano, vyplývá z toho, že člověk s CMP může vypadat opravdu všelijak. Může mít typické příznaky, ale může se také chovat jako opilý. Proto na kymácejícího se člověka nekoukejte vždy jako na opilce, může mít CMP ale třeba i diabetes.

Jak mám ale poznat, že se jedná o CMP?

Z předchozích slov by se mohlo zdát téměř nemožné správně rozpoznat, o jaký stav se jedná. Není tomu tak, jelikož některé příznaky se vyskytují téměř vždy, a díky nim Vám velmi rychle může bliknout, o co se jedná.

Pro zjednodušení se mezinárodně užívá zkratka FAST. Je to anglická zkratka, která znamená rychle. Tak bychom v dané situaci také měli postupovat. Co za pomůcku se ukrývá pod jednotlivými písmeny?


 1. F = Face — tvář

 2. Vždy se podívejte, zda je na tváři dotyčného všechno tak, jako obvykle.

 3. Cévní mozková příhoda se může projevit spadlým koutkem, asymetrií obličeje, včetně spadlého očního víčka.

 4. Požádejte dotyčného, aby se na Vás usmál. Bude-li mít ústa nakřivo, poukazuje to na CMP.

 5. A = Arm — paže

 6. Nechte postiženého zvednout ruce do předpažení a poproste, aby tak chvilku setrval.

 7. Pokud jednu ruku vůbec nezvedne, či ji nedokáže v předpažení udržet, zbystřete.

 8. S = Speech — řeč

 9. Nechte si zopakovat jednoduchou větu.

 10. Lidé s CMP mohou mít problém cokoliv vyslovit nebo na Vás budou mluvit, ale vy jim nebudete rozumět.

 11. T = Time — čas volat záchrannou službu

 12. Písmeno T nám neuvádí žádný příznak mrtvice, ale říká, co máme dělat, pokud je alespoň jeden předchozích příznaků přítomen.

 13. Jedinou možnou správnou první pomocí je VOLAT ZÁCHRANNOU SLUŽBU. Věřte, že to je to jediné, co dotyčnému může pomoct, jelikož nic více se dělat nedá. Pacient s CMP musí co nejrychleji do nemocnice, kde odstraní samotnou příčinu mrtvice. Na nic tedy nečekejte, hraje se tu o každou minutu.

Věděli jste, že 70% Čechů nerozpozná příznaky cévní mozkové příhody? (O mozkové mrtvici). Jak může vypadat a jaká je informovanost Čechů v této problematice, se můžete podívat zde na videu. Doufáme, že po přečtení tohoto článku, se toto číslo bude rapidně snižovat a hlavně, že až se setkáte s člověkem s typickými příznaky, v hlavě se Vám rozsvítí kontrolka, a jako první příčina Vás napadne cévní mozková příhoda.

Bibliografie

Varovné příznaky. Čas je mozek [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.casjemozek.cz/varovne-priznaky

4 Signs You Might be Having a Stroke. 2015. Signature care: Emergency center [online]. SignatureCare Emergency Center [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://ercare24.com/4-signs-you-might-be-having-a-stroke/

O mozkové mrtvici. Čas je mozek [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.casjemozek.cz/o-mozkove-mrtvici

Ondřej Škoda a kolektiv spoluautorů Národního referenčního centra. 2011. Národní sada klinických standardů: Léčba pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou. In: Česká neurologická společnost ČLS J.E.P. [online]. Národní referenční centrum [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.czech-neuro.cz/data/M/4/A/KS-pro-diagnostiku-a-lecbu-pac.pdf

bottom of page