top of page

Cévní mozková příhoda, aneb MRTVICE – Neboj se pomoci!

Neboj se pomoci a nauč se rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody.

 • Každé 4 vteřiny někoho na světě potká mrtvice.

 • Každých 40 vteřin na ni ve světě někdo zemře.

 • V Česku je mrtvice druhou nejčastější příčinou úmrtí.

 • 70% pacientů se plně zotaví, když odborná pomoc přijde do hodiny.

Tato čísla ukazují, jak zásadní je být informován a vědět, co v takové situaci dělat, můžete tak někomu zachránit život!


Ranila ho mrtvice! Co si pod tím představit?


Mrtvice, infarkt mozku, cévní mozková příhoda, iktus, to všechno jsou názvy pro jedno onemocnění. Mozkový infarkt je způsoben uzávěrem nebo zúžením mozkových cév s výrazným snížením průtoku krve, které vede nedokrevnosti části mozkové tkáně (4).

Další méně častou příčinou poškození mozku je krvácení.


Ať se jedná o ucpání tepny nebo krvácení, výsledek bude stejný, nějaká oblast mozku bude vyřazena z provozu.


mrtvice_prvni_pomoc_opravdovym_zazitkem_praha_prpom

Mozek je řídící orgán našeho těla, a to, jak bude cévní mozková příhoda (dále CMP) vypadat, závisí na tom, které z řídících sektorů budou vyřazeny z funkce. Ano, vyplývá z toho, že člověk s CMP může vypadat opravdu všelijak.


Může mít typické příznaky, ale může se také chovat jako opilý. Proto na kymácejícího se člověka nekoukejte vždy jako na opilce, může mít CMP ale třeba i diabetes. Více v mýtu 49 - Motá se a táhne mu z pusy, asi přebral.


Jak mám ale poznat, že se jedná o CMP?


Z předchozích slov by se mohlo zdát téměř nemožné správně rozpoznat, o jaký stav se jedná. Není tomu tak, jelikož některé příznaky se vyskytují téměř vždy, a díky nim Vám velmi rychle může bliknout, o co se jedná.


Pro zjednodušení se mezinárodně užívá zkratka BEFAST. Je to anglická zkratka, která znamená rychle. Tak bychom v dané situaci také měli postupovat. Co za pomůcku se ukrývá pod jednotlivými písmeny?


 1. B = Balance - rovnováha

 • Postižený může divně chodit, motat se, napadat na jednu stranu.

 • Může být doprovázeno i ztrátou citlivosti v končetinách na jedné straně.

 1. E = Eyes - oči

 • Projevem může být jakákoliv změna ve vidění: Ztráta prostorového vnímání, periferního vidění, nebo náhlé zhoršení zraku.

 1. F = Face — tvář

 • Vždy se podívejte, zda je na tváři dotyčného všechno tak, jako obvykle.

 • Cévní mozková příhoda se může projevit spadlým koutkem, asymetrií obličeje, včetně spadlého očního víčka.

 • Požádejte dotyčného, aby se na Vás usmál. Bude-li mít ústa nakřivo, poukazuje to na CMP.

 1. A = Arm — paže

 • Nechte postiženého zvednout ruce do předpažení a poproste, aby tak chvilku setrval.

 • Pokud jednu ruku vůbec nezvedne, či ji nedokáže v předpažení udržet, zbystřete.

 1. S = Speech — řeč

 • Nechte si zopakovat jednoduchou větu.

 • Lidé s CMP mohou mít problém cokoliv vyslovit nebo na Vás budou mluvit, ale vy jim nebudete rozumět.

 1. T = Time — čas volat záchrannou službu

 • Písmeno T nám neuvádí žádný příznak mrtvice, ale říká, co máme dělat, pokud je alespoň jeden předchozích příznaků přítomen.

 • Jedinou možnou správnou první pomocí je VOLAT ZÁCHRANNOU SLUŽBU. Věřte, že to je to jediné, co dotyčnému může pomoct, jelikož nic více se dělat nedá. Pacient s CMP musí co nejrychleji do nemocnice, kde odstraní samotnou příčinu mrtvice. Na nic tedy nečekejte, hraje se tu o každou minutu.


BEFAST_mozková_mrtvice_zazitkove_kurzy_prvni_pomoci_praha

Věděli jste, že 70% Čechů nerozpozná příznaky cévní mozkové příhody? (4) Jak může vypadat a jaká je informovanost Čechů v této problematice, se můžete podívat zde na videu.


Doufáme, že po přečtení tohoto článku, se toto číslo bude rapidně snižovat a hlavně, že až se setkáte s člověkem s typickými příznaky, v hlavě se Vám rozsvítí kontrolka, a jako první příčina Vás napadne cévní mozková příhoda.Bibliografie


 1. Varovné příznaky. Čas je mozek [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.casjemozek.cz/varovne-priznaky

 2. 4 Signs You Might be Having a Stroke. 2015. Signature care: Emergency center [online]. SignatureCare Emergency Center [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://ercare24.com/4-signs-you-might-be-having-a-stroke/

 3. O mozkové mrtvici. Čas je mozek [online]. [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.casjemozek.cz/o-mozkove-mrtvici

 4. Ondřej Škoda a kolektiv spoluautorů Národního referenčního centra. 2011. Národní sada klinických standardů: Léčba pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou. In: Česká neurologická společnost ČLS J.E.P. [online]. Národní referenční centrum [cit. 2016-05-14]. Dostupné z: http://www.czech-neuro.cz/data/M/4/A/KS-pro-diagnostiku-a-lecbu-pac.pdf

 5. https://www.dukehealth.org/blog/know-signs-of-stroke-be-fast [Online]


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page