top of page

Křeče — neboj se pomoci!Má křeče, rychle ho zalehněte! A vytáhněte mu jazyk, ať mu nezapadne. To jsou jen dva mýty, kterých se mezi lidmi pohybuje spoustu, a to jen v souvislosti s první pomocí u křečových stavů. Neboj se pomoci! a postupuj správně u křečových stavů. Můžeš tím zachránit život.

Každý z nás si asi dokáže představit, jak vypadá křečový stav. Křečí rozumíme vůlí neovladatelné stahy kosterního svalstva. Projevují se jako záškuby nebo trvalý stah. Záchvaty křečí bývají zpravidla spojeny s poruchou vědomí. (Hasík, 2012)


Co způsobuje křeče

Mnoho lidí si křeče spojí s epilepsií. Je to jedna z nejčastějších příčin vzniku křečových stavů, avšak není jediná. Další, poměrně častou příčinou, a to hlavně u dětí, jsou křeče febrilní (při rychlém vzestupu tělesné teploty). Křeče se u člověka rovněž mohou objevit v souvislosti s úrazem hlavy, nedostatečným okysličením mozku (při zástavě krevního oběhu), cévní mozkovou příhodou či infekcí.

První pomoc

První pomoc u křečových stavů je vždy stejná, bez ohledu na vyvolávající příčinu. Výjimku tvoří febrilní křeče u dětí, kdy je nutné začít dítě chladit.

  1. Bezpečnost

Jako vždy, i zde je na prvním místě ochrana vašeho zdraví, ale i zachraňovaného. Odstraňte z jeho okolí nebezpečné předměty, o které by se mohl poranit.

  1. Trpělivost

Nikdy nebraňte probíhajícímu záchvatu. Nesnažte se postiženému otevřít ústa, či vytahovat jazyk. Je to nebezpečné a můžete zranit i sebe, a pak to nemá smysl. Člověk při křečovém záchvatu stejně nedýchá dostatečně a žádným způsobem nedokážeme dýchání zlepšit, dokud křeče trvají. Vyčkejte, až křeče odezní.

  1. Záchrana

Až ve chvíli, kdy křeče odezní, přichází vaše chvíle. Dokud se jedinec neprobere k plnému vědomí a dýchá normálně, postupujte jako u klasického bezvědomí. Pokud nedýchá normálně či nedýchá vůbec, zahajte neprodleně resuscitaci.

  1. Přivolání zdravotnické záchranné služby

Přivolejte zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. To není nutné, je-li si zachránce jist, že se jedná o typicky probíhající záchvat u známého epileptika. (Hasík, 2012)

Je to snadné…

První pomoc u křečových stavů není nikterak složitá. Důležité je, nechat záchvat proběhnout a následně se postarat o základní životní funkce postiženého. Avšak první setkání s člověkem se záchvatem křečí vás může pěkně vykolejit. Přijďte si první pomoc vyzkoušet nanečisto na některý ze zážitkových kurzů první pomoci.

Bibliografie

HASÍK, Juljo. 2012. Standardy první pomoci. 2., přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 83 s. ISBN 978-80-87729-00-7.

Fotografie z kurzů. 2014. Praha: PrPom.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page