top of page

Bezvědomí — neboj se pomoci!


Co je to bezvědomí ?

Bezvědomí je život ohrožující stav, který je vyvolán různými příčinami, jako jsou krvácení, infarkt, úraz, epilepsie, otrava alkoholem a mnoho dalších. Člověk je bezprostředně ohrožen mechanickou neprůchodností dýchacích cest, zástavou dýchání, krevního oběhu, anebo vdechnutím / zatečením obsahu žaludku do plic.

Jak pomoci člověku v bezvědomí?

Co dělat, když na ulici / v parku / kdekoliv jinde spatříte osobu,

  1. Kontrola bezpečnosti okolí. Při jakékoliv záchraně se nesmíme vystavit nebezpečí. Rozhlédněte se po okolí, jestli Vám nehrozí nějaké nebezpečí. I v této situaci nezapomínejte použít rukavice. Nikdy nevíte, jestli dotyčný náhodou nekrvácí, i když to na první pohled nemusí být patrné.

  2. Oslovení osoby z bezpečné vzdálenosti. Tímto jednoduchým způsobem můžete odlišit osoby, které Vaši pomoc potřebují od osob, které si jen například vychutnávají letní paprsky v parku.

  3. Zatřesení osobou. Pouhým zatřesením za ramena získáte dostatek informací, abyste rozeznali, zda je osoba       v ohrožení. Nemusíte osobu zbytečně fackovat, nebo zkoušet jiný bolestivý podnět. Pokud ani na zatřesení dotyčný adekvátně nezareagoval, znamená to, že potřebuje Vaši pomoc!

  4. Křičet o pomoc! V tomto okamžiku se Vám bude pomoc ostatních hodit. Pokud se okolo Vás vytvoří hlouček „čumilů“, nebojte se je zaúkolovat. Nejlepším způsobem je rázně oslovovit konkrétní osobu (např. „Pane v modrém tričku, zavolejte 155!“).

  5. Kontrola dechu. V první řadě musíme uvolnit dýchací cesty, a to pomocí jednoduchého záklonu hlavy. Následně přiložíme ucho blízko k ústům postiženého tak, abychom zároveň očima mohli sledovat pohyby hrudníku. Kontrola by měla trvat zhruba 10 vteřin, během kterých by se osoba měla dva až tři krát normálně nadechnout. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda dýchá nebo nedýchá normálně, je odpovědět si na otázku: Dýchá jako já?

  6. Při odpovědi ANO ponecháme osobu v poloze na zádech, hlavu neustále držíme v záklonu a voláme 155.

  7. Při odpovědi NE voláme 155 a zahajujeme KPR (kardiopulmonální resuscitaci).

  1. Pokud osoba začne zvracet, otočte ji na bok a nechte obsah žaludku volně vytéct. V tomto okamžiku hrozí zatečení nebo vdechnutí obsahu žaludku do plic.

  2. Zotavovací polohu na boku použijte jen, když musíte od postižené osoby odejít. Nezapomínejte však pravidelně kontrolovat dech a pokusit se co nejrychleji k osobě vrátit.

  3. Zabezpečte tepelný komfort.

Je to hračka…?

Mějte prosím na paměti, že pouhým čtením se první pomoc nenaučíte. Správnou techniku záklonu hlavy a kontroly dechu je nutné prakticky natrénovat. Jen tak budete mít jistotu, že víte jak na to a nebudete se bát pomoci!

Bibliografie:

Fotografie z kurzů. 2015. Praha: PrPom. HASÍK, J. et al. 2012: Standardy první pomoci. 2. přeprac. vyd. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-87729-00-7.

#Bezvědomí #Guidelines2015

bottom of page