top of page

Mýtus 16 — Je v bezvědomí a dýchá — stačí ho dát do stabilizované polohy.

Jak to celé vzniklo?


Tvrzení „bezvědomí = stabilizovaná poloha“ je retro. Nově se již neříká stabilizovaná, nýbrž zotavovací poloha nebo ''poloha na boku.'' Dnes se již ale tato poloha provádí jen v přesně definovaných případech, mimo tyto případy může zotavovací poloha uškodit, v horším případě zabít.


Proč zotavovací poloha zabíjí?


Vycházejme z toho, co vlastně bezvědomý člověk potřebuje:
Zotavovací polohu si účastníci kurzů obvykle zapamatují. Často se stává, že je to právě ten úkon, který provedou u bezvědomého jako první. Co ovšem u takového bezvědomého bude chybět?


 • Právě ten stěžejní záklon hlavy, který v případě stabilizované polohy není dostatečný.

 • Častou chybou zachránců je i situace, kdy člověka otočí na bok a dýchání už více nekontrolují. Postižený ale po chvilce může přestat dýchat normálně, ale nikdo ho resuscitovat nezačne.

 • Přece je tzv. “stabilizovaný”, ne? To je ovšem velká chyba!


Proč se již neříká stabilizovaná poloha?


Všichni jsme jistě v mnoha filmech slyšeli: „Už bude dobře, pacient je stabilizovaný…“, ano, ale to je trochu něco jiného. Větu většinou říká lékař, přičemž pacient je třeba již po úspěšné operaci a jeho životní funkce jsou stabilní. Leží v klidu na pokoji a sestřičky se o něj starají. Což se tak úplně o člověku ležícím na chodníku říci nedá, že? Člověk v bezvědomí nemá ležet na chodníku, ale v nemocnici.


Kdy se tedy používá zotavovací poloha?


Pojďme si zrekapitulovat postup u bezvědomí?


 1. Rozhlédněte se kolem. Nehrozí vám nějaké nebezpečí?

 2. Člověka hlasitě oslovte — „Halóóó, jste v pořádku?

 3. Zakřičte si o pomoc: „Haló, pane, jo, vy v té černé bundě, pojďte mi pomoct!“

 4. Zatřeste s rameny postiženého. Nereaguje?

 5. Pokud je to potřeba otočte jej na záda.

 6. Zakloňte mu hlavu (tahem za bradu a tlakem na čelo) a alespoň 10 vteřin vyšetřujte dýchání.

 7. Dýchá normálně= 2-3 výdechy za pozorovaných 10 vteřin.

 8. Dýchá normálně nebo ne?

 9. Zavolejte záchranku na čísle 155. Řiďte se radami dispečera/dispečerky. Telefon si dejte vedle sebe na hlasitý odposlech.

 10. Pokud bezvědomý dýchá normálně , udržujte hlavu v záklonu až do příjezdu záchranky.

 11. Pokud dotyčný nedýchá normálně nebo si nejsem jistý- Okamžitě zahájím resuscitaci.Bezvědomí-První-pomoc-zážitke-prpom-praha

Pro zotavovací polohu existují jen tyto dva důvody:


a) Postižený krvácí z tělních otvorů na hlavě (z nosu, úst, uší) nebo zvrací a hrozí tak zatečení krve nebo zvratků do dýchacích cest.b) Potřebujete postiženého na chvíli opustit (dojít si pro telefon, vyjít na signál k volání, otevřít dveře záchranářům apod.)Ne každé bezvědomí potřebuje zotavovací polohu


Ne každé bezvědomí se tedy léčí zotavovací polohou, ba naopak, jen zlomek. Pamatujte si tedy dva výše zmíněné případy, kdy se tato poloha provádí. Vyhnete se tak zbytečným chybám a manipulaci s bezvědomým.


Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci!


Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat článek „Bezvědomí”. Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz :)


Zdroje informacíCommenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page