top of page

Mýtus 24 — Pokud je člověk v bezvědomí, ale dýchá, podložíme mu hlavu.

Jak to celé vzniklo?


Toto je skutečný mýtus. Opravdový nebezpečný omyl, který dokáže člověka v bezvědomí spolehlivě zabít. Mezi záchranáři se tento postup někdy označuje jako „kabelkový syndrom“ nebo „polštářek do rakve“. Osoby, které se nachomýtnou u bezvědomí, totiž často sáhnou po kabelce, nákupní tašce nebo třeba bundě, kterou bezvědomému strčí pod hlavu. Jsou hnány neznámou potřebou podložit člověku hlavu, aby přece neležela někde na špinavém chodníku.


Podložení hlavy – Proč je to špatně?


Úkolem zachránců u bezvědomého je zajistit volné průchodné dýchací cesty. Jediný způsob, jak toho můžeme dosáhnout, je provést záklon hlavy.


Toho docílíte ideálně tlakem jedné ruky na čelo a tahem prsty druhé ruky za bradu.


Faktické pohodlí bezvědomého vás také nemusí nijak výrazně trápit. To, že postižený leží na špinavé zemi, jistě těch pár minut do příjezdu záchranky počká. Pokud byste chtěli řešit něco opravdu smysluplného, starejte se o tepelný komfort postiženého – zabalte ho do teplého oblečení nebo do izotermické fólie.


Hlavu ale ničím nepodkládejte!


Bezvědomí – jak je to správně?


Pokud jste svědky náhlého kolapsu nebo naleznete ležící osobu, postupujte podle následujících kroků:


  1. Dbejte o svou vlastní bezpečnost, buďte opatrní.

  2. Zavolejte si na pomoc jiné kolemjdoucí.

  3. Člověka hlasitě oslovte a zatřeste s jeho rameny.

  4. Pokud leží na břiše, šetrně jej otočte na záda.

  5. Zakloňte mu hlavu – tlakem na čelo a tahem za bradu.

  6. Nakloňte se nad postiženého a zkontrolujte, zda dýchá normálně - kontrolujte 10 vteřin. Za tu dobu by měl 2-4x vydechnout, aneb. měl by dýchat jako já.

  7. Pokud nedýchá normálně (chrčí, má lapavé dechy, nedýchá vůbec), vytočte 155 a začněte resuscitovat. Shánějte se po AED. V resuscitaci se pravidelně střídejte. Nepřestávejte stlačovat hrudník až do převzetí resuscitace záchranáři.


Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci!


Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz :)Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page