top of page

Mýtus 53 — Z kávy s mlékem dítě mít popáleniny nebude

Jak to celé vzniklo?

Existuje představa, že popáleniny způsobují jen kapaliny o teplotě 100 °C a vyšší – tedy něco, co se skutečně vaří. To je ovšem nebezpečný omyl! Popálit se můžete klidně i vlažnými tekutinami, také horká pára dokáže nadělat obrovskou paseku…


Mýtus 53 – Z kávy s mlékem dítě mít popáleniny nebude

Proč je to špatně?

Kávu si zaléváme téměř vařící vodou a ta trocha mléka ji zas tak neochladí. Dětská kůže je navíc daleko citlivější na působení teploty, stejná teplota tak u dětí způsobí mnohem vážnější popáleniny než u dospělých.

Popáleniny – jak je to správně?

Mýtus 53 – Z kávy s mlékem dítě mít popáleniny nebude

Jak poskytnout první pomoc při popáleninách?

 1. Zajistěte vlastní bezpečnost.

 2. Zamezte dalšímu působení tepla. Odstraňte převrženou konvici, vypněte zdroj vařící vody apod.

 3. Začněte s chlazením popáleniny. Chlaďte ideálně vlažnou (ne ledovou) tekoucí vodou, a to až do úlevy od bolesti. Proud vody by měl dopadat NAD popálené místo a přes popáleninu by tak voda měla jen stékat. Tlak vody přímo do popáleniny by zraněnému způsoboval velkou bolest. Menší popáleniny chlaďte do úlevy od bolesti po dobu alespoň deseti minut. (1) Rozsáhlé popáleniny chlaďte jednorázově a krátkodobě. (1, 2) Při moc dlouhém chlazení totiž hrozí celkové podchlazení organismu. Dochází k němu velmi rychle hlavně u malých dětí. (1)

 4. Odstraňte prstýnky, náramky, hodinky, drží totiž teplo. Popálenina bude navíc rychle natékat a později by šly sejmout jen velmi těžko.

 5. Pokud má postižený na sobě oblečení nasáklé horkou tekutinou, opatrně jej svlékněte. Nikdy ovšem z těla nestrhávejte přiškvařený oděv!

 6. Při větším rozsahu popáleného místa, nebo jde-li o malé dítě,  volejte záchranku na čísle 155! Záchranku volejte také vždy, pokud je popálenina v oblasti obličeje, krku, končetin a genitálu –  v těchto místech je totiž považována za závažnější.

 7. Kontrolujte stav vědomí až do příjezdu sanitky.

 8. V případě, že dotyčný upadne do bezvědomí, zakloňte mu hlavu tlakem na čelo a tahem za bradu. Pozor, do jednoho roku věku dítěte hlavu nezaklánějte. Zkontrolujte dýchání. Pokud dýchá normálně, držte záklon hlavy do příjezdu záchranky. Pokud nedýchá normálně, vytočte znovu 155 a začněte s resuscitací.

 9. Nepoužívejte zásypy, popáleninu nenatírejte mastmi, natož jogurtem! Abychom zabránili vniknutí infekce, popáleniny se dotýkáme co nejméně, vznikající puchýře rozhodně nepropichujeme. V případě méně závažné popáleniny po alespoň desetiminutovém chlazení volte nejlépe mastné sterilní krytí, vyhledejte lékařské ošetření.

 10. Pokud se o popáleninách chcete dozvědět více, přečtěte si článek ze série Neboj se pomoci! I sebezodpovědnějším rodičům se nemusí povést odstranit všechna nebezpečí a jejich dítě se může během chvilky ošklivě popálit. Věděli byste, co v takovém případě dělat? Vypořádat se s vlastním stresem v krizové situaci se naučíte na zážitkovém kurzu první pomoci. A jak si správný kurz vybrat?  Mrkněte sem.

Mýtus 53 – Z kávy s mlékem dítě mít popáleniny nebude

Zdroje informací:

 1. TRUHLÁŘ, Anatolij. Doporučené postupy pro pro resuscitaci ERC 2015. Urgentní medicína. Souhrn doporučení. Praha: MEDIPRAX CB s.r.o. 2015, s. 56. ISSN 1212– 1924.

 2. BYDŽOVSKÝ, Jan. Akutní stavy v kontextu. Praha 10: TRITON, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6.

 3. ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. Praha 7: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4434-6.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page