top of page

Vyprošťování z vozidla — neboj se pomoci!


V některých případech je při dopravní nehodě nutné vyprostit poraněné z vozidla a poskytnout jim kvalitní první pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Vyprošťování z vozidla není nic složitého ani nebezpečného, pokud víte jak na to. Odhoďte obavy a v případě nutnosti se nebojte pomoci!

Bezpečnost

Ostatně jako vždy. Na první místě je vaše bezpečnost! Mrtvý zachránce = špatný zachránce. A hlavně zbytečný, že jo? U dopravní nehody platí pravidlo bezpečnosti obzvlášť! Pohybovat se po vozovce, kde není zastaven provoz, je velice nebezpečné.

Kdy je nutné vyprostit zraněného?

Jsou jen dva hlavní důvody, kdy je nutné vyproštění z vozidla.

  1. Hrozící nebezpečí: Poraněné je nutné vyprostit vždy, když hrozí nějaké nebezpečí z vozidla. Například se z něj bude kouřit. Když už ale auto začíná hořet, vidíte plameny, vaše bezpečí má přednost a v takovém případě se k autu už nepřibližujte. Auto nevybuchuje jako ve filmu, ale hoří sakra rychle!

  2. Poskytnutí první pomoci: Druhý důvod, kdy poraněného vyprostit z vozidla je ten, kdy není možné poskytnout kvalitní první pomoc ve vozidle. Například pokud poraněný nedýchá vůbec, či nedýchá normálně. Resuscitovat v autě v sedačce opravdu nejde. Stlačování hrudníku bude neefektivní a hlavně, je to nebezpečné i pro vás!

Jaké hrozí nebezpečí?

A jaké, že to nebezpečí vám z havarovaného vozidla hrozí nejvíce? Jsou to „nevybuchlé“ airbagy. Jejich pozdější aktivace vás může s přehledem zabít.

Místa, kde se nachází airbagy jsou vždy označené nápisem „Airbag“. V některých vozidlech se můžete setkat i s označením „SRS“, „SIPS“, „DMIC“ či „IC“. Mějte na paměti, že moderní vozidla mají airbagy nejen ve volantu, ale i v sedačkách, sloupcích či palubních deskách. (Zákruta.cz, 2017)

Před samotným vyprošťováním z vozidla nezapomeňte zavolat zdravotnickou záchrannou službu.

Jak na to?

Pokud máte zajištěnou bezpečnost, zavolali jste zdravotnickou záchrannou službu a je nutné postiženého dostat z vozidla, pusťte se do toho.

Do vnitřního prostoru strkejte vždy pouze ruce! Nikdy ne hlavu, kvůli výše zmíněnému nebezpečí pozdější aktivace airbagů.

  1. Odepněte nebo přestřihněte bezpečností pás.

  2. Zkontrolujte, zda nejsou dolní končetiny zaklíněné pod pedály.

  3. Provlékněte ruce pod pažemi postiženého tak, abyste mohli uchopit jeho paži.

  4. Vždy se pokuste uchopit neporaněnou nebo méně poraněnou horní končetinu.

  5. Úchop provádějte oběma vašima rukama.

  6. Lehce se zakloňte a vytáhněte postiženého z vozidla.

  7. Záda postiženého opřete o svou pokrčenou dolní končetinu.

  8. Tak, jak poraněného držíte jej odsuňte do bezpečné vzdálenosti a zahajte poskytování první pomoci, která nebyla ve vozidle možná (např. resuscitace)

Lépe vám možná napoví obrázkové schéma.


Obrázek 1, 2: První fáze – prostrčení rukou, Konečná fáze – Odsun pacienta do bezpečí (Fotografie z kurzů, 2017)


Obrázek 3, 4, 5: Správná poloha rukou, podložení zad, pokrčení dolní končetiny (Předlékařská první pomoc do škol, 2017)

Pokud je nutné zraněného vyprostit z vozidla, je riziko poranění páteře až na druhém místě. Předpokládáme totiž, že bez vyproštění z vozidla by zraněný zemřel.

A co když je poraněný zaklíněný, či se nelze do vozidla vůbec dostat? S ohledem na vaši bezpečnost poskytněte takovou první pomoc, která je za dané situace možná. Například přivolání zdravotnické záchranné služby a zajištění bezpečnosti provozu.

No, nevím…

Ono popsat či ukázat obrázky, jak poraněného vyprostit z vozidla není úplně snadné. A že si tím nejste jisti? Správné vyproštění z vozidla můžete nacvičit pouze na kvalitním zážitkovém kurzu první pomoci. Jakmile si to jednou zkusíte, už to nezapomenete a budete se cítit ve svých krocích jistí. Proto neotálejte a takový kurz navštivte.

Bibliografie

Fotografie z kurzů. 2017. Praha: PrPom.

Airbag — slovník pojmů a zkratek. Zákruta.cz [online]. [Citace: 11. února 2017]. Dostupné z: http://www.zakruta.cz/slovnik-pojmu/pojem/airbag/

Postup na místě dopravní nehody. Předlékařská první pomoc do škol [online]. [Citace: 11. února 2017]. Dostupné z: http://ppp.zshk.cz/vyuka/postup-na-miste-nehody.aspx

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page