top of page

Dopravní nehoda — neboj se pomoci!

Nehoda není náhoda. V dnešním provozu není problém nachomýtnout se k dopravní nehodě. Správně poskytnutá první pomoc a zajištění bezpečnosti může výrazně pomoci účastníkům dopravních nehod. Neboj se pomoci a s klidnou hlavou poskytni pomoc obětem.Bezpečnost, bezpečnost a zase bezpečnost!


Jestliže pokaždé upozorňujeme, že vaše bezpečnost je na prvním místě, u dopravní nehody to platí dvojnásob. Pohybovat se v provozu na pozemních komunikacích ve snaze poskytnout první pomoc bez adekvátního zajištění bezpečnosti, je hazard s vaším životem. Mrtvý zachránce = zbytečný zachránce.


Pojďme se společně podívat na bezpečné kroky vedoucí k záchraně života:


Kde zastavit vozidlo?


 • Vždy se řiďte situací na místě.

 • Nezastavujte v nepřehledném úseku (v zatáčce, za horizontem).

 • Zastavte ve směru jízdy při pravém okraji vozovky až za dopravní nehodou. Pokud byste se pokusili zastavit vedle nehody, případně před nehodou, vzniká tím velice nebezpečná situace pro vozidla jedoucí za vámi. Pro takové zastavení by bylo nutné prudké brždění, na které by řidič jedoucí za vámi nemusel stihnout zareagovat.

 • Rovněž nikdy nepřejíždějte do protisměru.Bezpečně jsem zastavil. Co teď?


 • Nyní zajistěte vaše vozidlo - zatáhněte ruční brzdu, vypněte motor a zapněte výstražná směrová světla.

 • Zkuste se zklidnit, třeba na 10 vteřin, a nevrhejte se ihned pod kola projíždějících aut.

 • Ještě před opuštěním vozidla si oblékněte reflexní vestu. Že ji máte v kufru? Chyba! Před vaší další jízdou si ji dejte někam, kde bude po ruce. Novější vozidla mají pod sedadlem řidiče kapsu přímo na reflexní vestu.

 • Rovněž si dejte do kapsy mobilní telefon pro pozdější zavolání zdravotnické záchranné služby.

 • Popadněte lékárničku.

 • Teď přišel čas na postavení reflexního trojúhelníku.


Ostatní pasažéři vám mohou v těchto krocích pomoci (pouze pokud mají oblečenou reflexní vestu), případně je pošlete mimo vozidlo pryč ze silnice.


Kam s trojúhelníkem?


Zákon o silničním provozu říká: „Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.“ (§26, Zákon č. 361/2000 Sb.).


Zdravý rozum říká: „Dejte ho dál“. 50 metrů na silnici nebo 100 metrů na dálnici je docela málo na bezpečnou reakci přijíždějícího řidiče. Rovněž pokud je nehoda v zatáčce, umístěte jej před zatáčku či před horizont a to ve směru jízdy, kde se stala dopravní nehoda. Trojúhelník složte ještě v kufru vašeho vozidla.


Zajištění havarovaného vozidla


Ještě před samotným poskytnutím první pomoci je nutné zajistit havarované vozidlo, aby byla záchrana bezpečná.


 • Pokud je motor stále v chodu, vypněte jej a vytáhněte klíček, který umístíte na střechu vozidla.

 • Zatáhněte ruční brzdu.


Pokud začíná havarované vozidlo hořet, nepřibližujte se k němu a vyčkejte příjezdu hasičů! Vozidla vybuchují jen ve filmech, ale hoří sakra rychle.


POZOR NA AIRBAGY!!! Nevystřelený airbag představuje nebezpečnou zbraň. Nestrkejte tedy hlavu do míst, kde se nachází airbagy (označené nápisem airbag), ale pouze šmátrejte rukama.


Přivolání odborné pomoci


Pokud jsou na místě zranění, volejte vždy linku 155. Ta sama aktivuje další složky (policie a hasiči). A kdy volat? Nejlépe když přicházíte k vozidlu a vidíte počet a stav raněných. Pokud zavoláte dříve, hlavu vám nikdo neutrhne, ale stejně budete muset upřesnit stav zraněných (zda jsou při vědomí, dýchají, atp. … )A co pacient?


V takovém případě je pacient na pomyslném posledním místě. Veškeré předešlé kroky jsou nutné pro zajištění vaší bezpečnosti. Ve skutečnosti je to sled kroků, které zvládnete během chvíle a mohou vám zachránit život a dát šanci zraněným osobám.


A kdy vytáhnout raněného z vozidla?


Raněné vyprostěte pouze v případě, že pro ně vozidlo představuje další nebezpečí (např. se z něj kouří), případně je-li v bezvědomí a nedýchá normálně. V takovém případě je nutné zahájit resuscitaci, kterou v sedadle provádět nelze. V ostatních případech nechte poraněné ve voze a poskytněte jim psychologickou první pomoc do příjezdu záchranných složek. Masivní krvácení lze zastavit, i pokud je pacient ve vozidle.Pár tipů na závěr


 • Mějte reflexní vestu po ruce řidiče.

 • Pořiďte si takový počet reflexních vest, kolik máte míst k sezení. Doporučujeme reflexní vesty, které mají reflexní pruhy i horizontálně.

 • Autolékárničku rovněž umístěte tak, abyste ji měli rychle dostupnou. Zvažte nákup kvalitní autolékárničky.

 • Do vozu si rovněž pořiďte hasicí přístroj a pomůcku k rozbíjení skla či přeříznutí bezpečnostních pásů.Přečtení článku tě první pomoc nenaučí. Kdežto kvalitní zážitkový kurz první pomoci tě dokáže připravit na podobné situace. S tím vším umíme pomoci na zážitkovém kurzu, kde si všechno vyzkoušíš v bezpečném prostředí. Nečekej. Pomáhej. Klikni a mrkni na naše kurzy.
#dopravninehoda #prvnipomocdopravninehoda #kurzyprvnipomoci #kurzyprvnipomocipraha #necekejpomahej #nebojsepomociBibliografie

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Vydání: šestnácté. Praha: ARMEX Publishing s.r.o., 2016. Edice kapesních zákonů. ISBN 978-80-87451-41-0.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page