top of page

Mýtus 16 — Je v bezvědomí a dýchá — stačí ho dát do stabilizované polohy.

Jak to celé vzniklo?

Tvrzení „bezvědomí = stabilizovaná poloha“ je retro. Navíc se jí nově už neříká stabilizovaná, nýbrž zotavovací poloha. Dnes se již ale tato poloha provádí jen v přesně definovaných případech, kdy opravdu prospívá. Jinak jde o zbytečný postup, ve kterém se dá udělat spousta chyb. Mnoho odborníků dokonce říká, že stabilizovaná poloha zabíjí.


Mýtus 16 — Je v bezvědomí a dýchá — stačí ho dát do stabilizované polohy.

Proč je to špatně?

Vycházejme z toho, co vlastně bezvědomý člověk potřebuje — co nejrychlejší odbornou pomoc (volejte záchranku na čísle 155) a průchodné dýchací cesty. Ty zajistíme kvalitním záklonem hlavy (tlakem na čelo a tahem za bradu). Kvůli tomu přece není nutné otáčet člověka na bok.

Proč zotavovací poloha zabíjí?


Odpověď je jednoduchá. Tato poloha obsahuje pár kroků, které se nesmí opomenout. Pokud však člověk projde sebekvalitnějším kurzem první pomoci, bude zapomínat. Ale obrázek, jak „stabilka“ vypadá, ten se v paměti uloží. Pokud pak dojde na lámání chleba, bezvědomý v této poloze nejspíš skončí, ale hádejte, co jí bude chybět? Ano, ten stěžejní záklon hlavy!

Další častou chybou zachránců je situace, kdy člověka otočí na bok a dýchání už více nekontrolují. Postižený ale po chvilce může přestat dýchat normálně, nikdo jej ovšem resuscitovat nezačne. Přece je tzv. “stabilizovaný”, ne? To je ovšem velká chyba!

Zotavovací poloha — jak na to?

Tak začneme tím, že tomuto postupu budeme říkat správně — zotavovací poloha. Výraz „stabilizovaná“ byl nahrazen. Všichni jsme jistě v mnoha filmech slyšeli: „Už bude dobře, pacient je stabilizovaný…“, ano, ale to je trochu něco jiného. Větu většinou říká lékař, přičemž pacient je třeba již po úspěšné operaci a jeho životní funkce jsou stabilní, leží v klidu na pokoji a sestřičky se o něj starají. Což se tak úplně o člověku ležícím na chodníku říci nedá, že? Člověk v bezvědomí nemá ležet na chodníku, ale v nemocnici. Zotavovací poloha tedy rozhodně není všespásným prostředkem ke stabilizaci postiženého.

Mýtus 16 — Je v bezvědomí a dýchá — stačí ho dát do stabilizované polohy.

Co tedy dělat, pokud naleznete člověka v bezvědomí? Pojďte si zapamatovat tyto důležité kroky:


  1. Rozhlédněte se kolem. Nehrozí vám nějaké nebezpečí?

  2. Člověka hlasitě oslovte — „Halóóó, jste v pořádku?“

  3. Zakřičte si o pomoc: „Haló, pane, jo, vy v té černé bundě, pojďte mi pomoct!“

  4. Zatřeste s rameny postiženého. Nereaguje?

  5. Pokud je to potřeba otočte jej na záda.

  6. Zakloňte mu hlavu (tahem za bradu a tlakem na čelo) a alespoň 10 vteřin vyšetřujte

dýchání. Dýchá normálně nebo ne?

  1. Zavolejte záchranku na čísle 155. Řiďte se radami dispečera/dispečerky.

  2. Dýchá normálně? Pak zajistěte průchodné dýchací cesty až do příjezdu záchranky —  udržujte hlavu v záklonu. Nedýchá normálně? Okamžitě zahajte resuscitaci.

Pokud je postižený v bezvědomí (nereaguje na oslovení ani zatřesení) a dýchá normálně, udržujte záklon hlavy. Pro zotavovací polohu existují jen tyto dva důvody:

  1. Postižený krvácí z tělních otvorů na hlavě (z nosu, úst, uší) nebo zvrací a hrozí tak zatečení krve nebo zvratků do dýchacích cest.

  2. Potřebujete postiženého na chvíli opustit (dojít si pro telefon, vyjít na signál k volání, otevřít dveře záchranářům apod.)


Ne každé bezvědomí se tedy léčí zotavovací polohou, ba naopak, jen zlomek. Pamatujte si tedy dva výše zmíněné případy, kdy se tato poloha provádí. Vyhnete se tak zbytečným chybám a manipulaci s bezvědomým.

Mýty o první pomoci jsou hlavně o tom, co rozhodně nedělat. Jak se ale vlastně dělá první pomoc? O tom píšeme seriál článků Neboj se pomoci! Po přečtení tohoto mýtu by vás mohl zajímat článek „Bezvědomí”. Pořád ale platí, že žádné čtení vás první pomoc pořádně nenaučí. Nedá se to zařídit jinak, než že přijdete na zážitkový kurz :)


Mýtus 16 — Je v bezvědomí a dýchá — stačí ho dát do stabilizované polohy.

bottom of page