top of page

Reportáž není kurz, aneb první pomoc na DVTV

Dne 29. 12. 2023 (zveřejnění videa na youtube) byla na DVTV reportáž se záchranářkou Táňou Tatranskou o první pomoci. Předně si vážíme jakékoli snahy popularizovat první pomoc a dostat ji mezi lidi! Moc díky za to.


Jsme to ale my :-) PrPom. Jedním z našich dlouhodobých cílů je dostávat k lidem kvalitní první pomoc, proto nám dovolte se tímto vyjádřit k proběhlé reportáži.


Záchranářka Táňa obecně dávala velmi dobré rady a tipy do domácnosti včetně zmínění, že první pomoc je nutné se naučit pod vedením zkušeného lektora. Tím se dostáváme k jedné z našich zásad a to neukazovat ve veřejném prostoru špatnou první pomoc.


Záklon hlavy naznačený v reportáži nebyl dostatečně kvalitně proveden. Záklon se provádí tlakem jedné ruky na čelo a druhé ruky tahem za bradu. Více o zprůchodnění dýchacích cest ZDE.


Velmi dobře bylo řečeno, že vyšetřujeme zda postižený dýchá normálně. Nicméně při vyšetřování dechu musíme vždy držet záklon hlavy. Jinak dech kvalitně nevyšetříme (v reportáži byl často nedostatečný záklon hlavy figuranta).


Dle platných pravidel Guidelines není nutné při resuscitaci (KPR) držet hlavu v záklonu (pokud se nesnažíme do postiženého dýchat) a u držení hlavy stehny si nikdy nemůžeme být jistí, zda je záklon proveden kvalitně.

Ani samotné KPR není v reportáži správně odvedeno. Hrudník není dostatečně stlačován. Nicméně je velmi správně zmíněno, že dýcháme kvůli vlastnímu bezpečí jen do těch lidí, které známe. KPR ukončujeme pouze až nás k tomu vyzve zdravotník, nebo se postižený začne aktivně bránit! Nebo když už nemůžeme a jsme sami ohroženi.


Zde je nutné zmínit, že správný záklon hlavy a správné provedení KPR (umístění rukou, frekvence, tlak) se z televize nikdy správně nenaučíte. První pomoc se zle naučit pouze zážitkem.


Z reportáže není jasná správná posloupnost kroků první pomoci:

  1. Člověk je při vědomí a dusí se? - Poskytuji první pomoc při dušení.

  2. Postižený upadá do bezvědomí -> kontrola dechu záklonem hlavy.

  3. Nedýchá normálně? -> Zahajuji resuscitaci.

Nikdy nepoužíváme vypuzovací manévry u člověka v bezvědomí. Je to neefektivní a máme v tu chvíli již jiné priority (většinou při nenormálním dýchání dostat kyslík pomocí KPR do mozku než přijede záchranka).


Dále velmi oceňujeme demonstraci ochablých svalů v obličeji při mrtvici pro přesnější představu. Naše doporučení je více se zaměřit na vysvětlení pomůcky FAST. O mrtvici a FAST se více dozvíte ZDE.


Běžné úrazy byly pěkně vysvětlené. Musíme se však zastavit u krvácení a použití zaškrcovadla.


Ne, opravdu nelze efektivně nahradit zaškrcovadlo! Je to neefektivní ztráta času. Nemáme-li zaškrcovadlo tlačíme prsty do rány!


Výborně je zmíněno, že zaškrcovadlo nikdy nesundáváme, což je mezi lidmi stále přetvávající mýtus. Nicméně nikdy neaplikujeme zaškrcovadlo na holou kůži!

Pozor také na strkání obvazu do rány za účelem "ucpání díry". Toto se nikdy nesmí provádět při úrazech dutin - hrudník a břicho.


Ke konci musíme ocenit dvanáct hřebíčků do rakve a velmi správnou zmínku o volání na tísňovou linku: "Nechte se vést a odpovídejte".


Obecně bylo v reportáži, jak jsme zmínili, mnoho dobrých tipů. Je nutné mít na paměti, že ani z online kurzu ani z reportáže se první pomoc naučit nelze. První pomoc je vždy podávána v krizové a velmi stresové situaci. Správné reakce v takových situacích je nutné si zažít a procvičit.


Zážitková výuka první pomoci dostává účastníky do řízených stresových situací. Nácvikem se naučí správné postupy a v samotných krizových modelových situacích si tyto postupy utvrdí. Zároveň v modelových situacích trénujeme mozek a stresové reakce. Vědomě víme, že jsme v bezpečí. Pro náš mozek je však zážitek skutečný.


Jinak než zážitkově proto první pomoc učit prostě a jednoduše nelze.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page